FINALIŚCI 2019

Rafał Wojasiński

SIOSTRY

Rafał WojasińskiSiostry to sztuka o rodzinnych uwikłaniach i nieodwracalnej sile natury biologicznej, z którą człowiek stara się uporać. Bohaterowie sztuki osadzeni na terenie tzw. ziem odzyskanych nie czują szczególnej więzi z miejscem w którym żyją i poddani są przede wszystkim potrzebie przetrwania. Nie omija ich rozczarowanie i świadomość nieuchronnego przemijania, na które w pewnym momencie nie można już znaleźć  nawet złudnego „lekarstwa”. Pozostaje tylko z pokorą lub rezygnacją przyjąć los, którego nie da się wymień na inny, co  rodzi w bohaterach niezgodę na świat, jaki jest i jaki musi być.

Rafał Wojasiński (1974) – prozaik, dramatopisarz. Autor m.in.: Złodzieja ryb, Starej i Olandy. Autor wielu słuchowisk dla Teatru Polskiego Radia. Jego proza była kilkakrotnie nagradzana. Nowela filozoficzna Stara została zrealizowana w Teatrze Polskiego Radia w adaptacji Waldemara Modestowicza. Książkę przetłumaczono na francuski, angielski, bułgarski i hiszpański.