LAUREAT 2019

Rafał Wojasiński

SIOSTRY

Rafał WojasińskiSiostry to sztuka o rodzinnych uwikłaniach i nieodwracalnej sile natury biologicznej, z którą człowiek stara się uporać. Bohaterowie sztuki osadzeni na terenie tzw. ziem odzyskanych nie czują szczególnej więzi z miejscem w którym żyją i poddani są przede wszystkim potrzebie przetrwania. Nie omija ich rozczarowanie i świadomość nieuchronnego przemijania, na które w pewnym momencie nie można już znaleźć  nawet złudnego „lekarstwa”. Pozostaje tylko z pokorą lub rezygnacją przyjąć los, którego nie da się wymień na inny, co  rodzi w bohaterach niezgodę na świat, jaki jest i jaki musi być.

Rafał Wojasiński (1974) – prozaik, dramatopisarz. Autor m.in.: Złodzieja ryb, Starej i Olandy. Autor wielu słuchowisk dla Teatru Polskiego Radia. Jego proza była kilkakrotnie nagradzana. Nowela filozoficzna Stara została zrealizowana w Teatrze Polskiego Radia w adaptacji Waldemara Modestowicza. Książkę przetłumaczono na francuski, angielski, bułgarski i hiszpański.

 

 

Opinia Kapituły GND: Rafał Wojasiński przygląda się ludziom, którzy raczej rzadko stają się bohaterami współczesnego dramatu. Pozbawieni perspektyw i szans na społeczny awans, nieprzystosowani, bezradni, walczą o swoją godność tak, jak na to pozwala im trudna sytuacja materialna, dziedziczona mentalność, niedoskonały język.

Roman, bohater Sióstr, jest starzejącym się inwalidą, ciężarem dla opiekującej się nim córki i wrogiem dla byłej żony. Zepchnięty na dno, nie poddaje się, ale wytacza absurdalny proces światu, który stale „obraża jego uczucia”. Jednocześnie podtrzymuje, a nawet pielęgnuje bliskość z córką, tak jak on wykluczoną, lecz nie pozbawioną wewnętrznej wolności.

Wojasiński przenosi nas na polską wieś, ale nie obserwuje jej okiem socjologa. Świat Sióstr jest zarazem realny i fantazmatyczny, bardziej niż mechanizmy życia zbiorowego, autora interesuje rodziny afekt, w którym tkwią bohaterowie dramatu.

Siostry Rafała Wojasińskiego są częścią większej konstelacji dramatycznej, którą już dawno odkrył dla siebie teatr radiowy. Świetne czytanie sztuki przygotowane przez Alinę Moś-Kerger ujawniło, jak wielki potencjał sceniczny tkwi w tej dramaturgii.

Rafał Wojasiński „Siostry” – premierowe słuchowisko w radiowej Jedynce