Kontakt

Organizator konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26, 81-381 Gdynia
tel. 058 6207846
fax 058 6617123
info@teatrgombrowicza.art.pl
produkcja@teatrgombrowicza.art.pl