Kontakt

Organizator konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26, 81-381 Gdynia

tel. 58 660 59 49

gnd@teatrgombrowicza.art.pl

info@teatrgombrowicza.art.pl

produkcja@teatrgombrowicza.art.pl